Obaveštenje za kandidate za posao

 

Hvala Vam što ste se odazvali našem pozivu za zaposlenje koje je organizovalo društvo DELTA AUTOMOTO DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Omladinskih brigada 33a, Beograd, Republika Srbija.

S tim u vezi, obaveštavamo Vas da smo primili Vašu biografiju koja sadrži niz ličnih podataka o Vama.

Budući da ste nam Vi poslali biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša biografija adekvatnija za radno mesto u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu biografiju koristiti isključivo za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: hr@deltaautomoto.rs.

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke koje ste nam dostavili u biografiji ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema biografije, te ćemo ih nakon toga obrisati.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate:

  1. pristup ličnim podacima,
  2. ispravku ličnih podataka,
  3. brisanje ličnih podataka i/ili
  4. opoziv pristanka u bilo koje vreme.

Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava:

  1. pravo na ograničenje obrade podataka,
  2. pravo na prigovor na obradu,
  3. pravo na prenosivost podataka, i
  4. pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na zastitapodataka@deltaautomoto.rs.

 

S poštovanjem,

Vaš DELTA AUTOMOTO DOO